W obecnych czasach jest bardzo wiele różnorodnych sposobów na reklamę firmy. Pracodawcy promują swoje firmy lub wyroby, czy usługi drogą internetową.  Zwie się je wtedy online, następnie poprzez tradycyjne reklamy np. w radiu, telewizji, gazetach, pociągach itp. Ponadto niektórzy z nich prowadzą działania marketingowe także poprzez reklamy zewnętrzne w postaci tablic, billboardów, ulotek, banerów itp. Te ostatnie reklamy pochodzą ze świata realnego i zwie się je offline. Identyfikatory pracowników z logiem firmy – dobry patent na reklamę firmy.

Ujmując ogólnie, reklama to narzędzie pozwalające na realizowanie funkcji marketingowych przedsiębiorstwa, czy firmy. Poprzez to ma ona wpływ na określone rynki. Jednocześnie ma na celu zjednanie sobie i wykreowanie pozytywnych opinii o produktach, usługach danej firmie. Jest ona nierozerwalnie związana ze współczesnym światem.

Oprócz powyższych przykładów umożliwiających reklamę firmy w sposób szeroki i kompleksowy istnieją też inne sposoby na jej reklamę. Należy wymienić, chociażby różnorakie gadżety, kosze upominkowe, wszelkiego rodzaju kubki, różne drobne akcesoria będące niedrogimi upominkami, ale  najlepiej z logiem firmy itp. Do takich form reklamowych zaliczamy także identyfikatory pracowników z logiem firmy.

Identyfikatory pracowników z logiem firmy, a przepisy RODO

Firma decydująca się na wyrobienie identyfikatorów pracowniczych musi się liczyć z zachowaniem ochrony danych osobowych wg przepisów RODO. Zacytujemy tutaj interpretację prawnika dotyczącą takiej sytuacji, opublikowaną w Internecie, a mianowicie:

Należy podkreślić, że w art. 221 Kodeksu pracy, wskazuje się na kategorie danych osobowych, których żądać może pracodawca od osoby już zatrudnionej, bez konieczności odebrania w tym zakresie zgody pracownika na ich przetwarzanie. Tym niemniej, w przywołanym katalogu brakuje wzmianki o rodzaju danych, do którego można by zakwalifikować wizerunek. Praktyka w tym zakresie jest różna.

W zależności od sytuacji podstawą przetwarzania danych w formie wizerunku pracownika będzie jego zgoda, udzielona zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź spełnienie przesłanki przetwarzania danych, wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mówiącej o uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych.

identyfikatory pracowników z logiem firmy

Może on polegać mi.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa w funkcjonowaniu organizacji, w tym prowadzeniu komunikacji wewnątrz jej struktury. Zaleca się jednak właściwe uregulowanie tego celu przetwarzania wizerunku pracownika, np. w regulaminie pracy czy w postanowieniach układów zbiorowych.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca dąży do rozpowszechniania wizerunku pracowników poprzez ich upublicznienie w Internecie, wymagane jest odebranie odpowiedniej zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na gruncie przepisów prawa autorskiego. Wyraża się nadto stanowisko, iż zgodę na wykorzystywanie wizerunku pracownika powinno się uzgadniać z nim również wówczas, gdy wizerunek jest umieszczany na identyfikatorze. Warto pamiętać, że ochrona naszych danych osobowych jest bardzo istotna.

Rodzaje identyfikatorów pracowników z logiem firmy i ich zapinek

Wiele firm produkuje różne identyfikatory dla pracowników wraz z zapinkami. Wymienimy kilka przykładowych rodzajów tych akcesoriów reklamowych. Należą do nich identyfikatory z okienkiem, identyfikatory prestige, classig i standard, identyfikatory karty i na biurko. Istnieje też duża różnorodność wśród zapinek i tak są to: klipsy, agrafki, agrafki z blokadą, magnesy itp.

Wśród tych wyrobów na uwagę zasługują identyfikatory z okienkiem, w tym aluminiowe, grawerowane, offsetowe i plastikowe. Następnie identyfikatory prestige, a w tym: aluminiowe i grawerowane. W dalszej kolejności należy wymienić wyroby grawerowane – standard, aluminiowe i z mosiądzu jubilerskiego, akrylowe – standard, wsuwane, okrągłe – plakietki i identyfikatory – karty plastikowe. Wytwarza się również identyfikatory na biurko – drewniane. Wszystkie z wymienionych wyrobów mogą mieć naniesione logo firmy. Do ich wytwarzania wykorzystuje się różne metody np. termosublimacji, nadruk offsetowy, technikę sitodruku i grawerowanie.

Identyfikatory pracowników z logiem firmy są zapewne dobrym patentem na jej reklamę. Wiemy, że klienci zwracają uwagę na identyfikatory, gdy prowadzą rozmowy z pracownikami danej firmy. Także podczas różnych konferencji oraz wystaw krajowych i międzynarodowych prawie wszyscy ich uczestnicy mają identyfikatory. Tak samo jest z innymi instytucjami jak np. banki, sklepy, hotele. Trzeba zaznaczyć, że nowoczesne identyfikatory idealnie pasują do kolorystyki i charakteru danej firmy, a dodatkowo mają nadrukowane jej logo. Cechuje je elegancja i profesjonalizm wykonania.